bakgrund
pileturner_1.jpg

En högvändarmaskin i samarbete med Albo System.

Albo System väljer Mekator

Mekator tillverkar maskinstativ samt mekaniska delar till samtliga pallvändare som används på tryckerier. Efter lackering monteras stativ på Mekator för vidare transport till Albo där slutmontering sker.