bakgrund
Trippel-A intyg

Vi är AAA-certifierade.

Pålitlig leverantör

Mekator har erhållit Trippel A (AAA) rating från Dun & Bradstreet de senaste 15 åren. För våra kunder, partners och medarbetare är lönsamhet och god soliditet viktigt för:

  • att vi kan leva upp till kvalitetskrav och förväntningar gentemot våra kunder
  • att vi kan klara av våra åtaganden gentemot våra leverantörer
  • att vi kan erbjuda en trygg arbetsplats för våra medarbetare
  • att vi kan uppfylla de krav som stat och kommun ställer