bakgrund
Programmering av maskin

Per sköter maskinen.

Produktion

Vi är specialister på rostfritt och svetsar ofta detaljer i samband med fräsning och svarvning. Under arbetets gång utför vi egenkontroller och verifikationer med tillhörande materialcertifikat.

Ofta är vi med på ett tidigt stadium i ett projekt. Då handlar det om att tillföra kompetens om materialval, konstruktion och produktionsmetoder, ett arbete som innebär att man kommer rätt från början och undviker dyrbara kostnader i ett senare skede.