bakgrund
Produktionsteknik

Per kontrollerar en ritning.

Produktionsteknik

För att öka konkurrenskraften för våra kunder, håller vi en hög standard på vår produktionsteknik.

Vi söker hela tiden efter förbättringar av både nya och befintliga produkter. Detta gör vi i nära samarbete med våra kunder.

Vi medverkar till exempel vid produktionsanpassningar av produkter, för att finna de mest optimala framtagningsmetoderna. Resultatet blir korta ledtider, bättre produktkvalitet och lägre totalkostnad.